Kalite - Çevre - İSG

KALİTE POLİTİKAMIZ;

"Müşteri beklentileri ve memnuniyetine yönelik uygulanabilir şartları yerine getirme, sürekli iyileştirme, geliştirme planlama ve uygulama için stratejiler belirleme" nin benimsenmesi ve sürekli iyileştirme sağlayacak şekilde çalışılmasıdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, evrenin korunması, iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi, çevre performansının arttırılması, yasal ve diğer şartlar ile mevzuata uygunluk sağlayabilmek için sürekli gelişmektir.

İNSAN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmektir.

Bu Amacı Gerçekleştirmek Üzere
  • Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi
  • İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
  • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve personel tarafından ortak sorumluluk alarak benimsenmesini,
  • Risk ve fırsatları değerlendirerek tehlikeleri kaynağında önleyerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği en üst düzeye çekmeyi,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kontrolü oluşturmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı

 

Taahhüt etmektedir.


11.11.2020

GENEL MÜDÜR

Yüksel Kardeş