Enerji Verimliliği Kredisi

01.08.2015, Cumartesi

 Enerji Verimliliği Kredisi

 

GERSAN Elektrik A.Ş. olarak Enerji Verimliliği Kredisi’ne ilişkin “enerji verimliliği proje yatırım danışmanlığı hizmeti” proje desteği verilmektedir.

 

Kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir; 

 Yıllık net satış tutarı 150.000.000 TL’yi aşmayan, çalışan sayısı en fazla 1.500 olan özel sektör firmaları bu krediden yararlanabilir.

 Kredi TL, EUR ya da USD cinsinden kullandırılabilmektedir.

 Yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade imkanı bulunmaktadır.

 Kredinin üst limiti 5.000.000.-USD’dir.

 Firmaların Türkiye’de faaliyet göstermesi zorunluluktur.

 Firmaların enerji verimliliği sağlayacak enerji maliyetlerini düşüren ve verimlilik artışı sağlayan tüm yatırımları desteklenebilir.

Firmaların enerji verimliliği sağlayacak enerji maliyetlerini düşüren ve verimlilik artışı sağlayan tüm yatırımlarn krediye konu olabilmesi için,

 Üretim kapasitesini değişmediği durumlarda, enerji sarfiyatını azaltan ve enerji verimliliği sağlayan her türlü yatırım,

 Sabit bir kapasite durumunda toplam enerji tüketimini azaltan yatırımlar,

 Enerji verimliliğine konu yatırım ile ortaya çıkan ilave finansal kazanımın hedefleyen yatırımlar

olması gerekmektedir.

(Komple yeni yatırımlar desteklenmemektedir.)

Kredi / Özkaynak İlişkisi :

Firmaların enerji verimliliği yatırım tutarının asgari %25’nin öz kaynak katkısı ile finanse edilmesi gerekmektedir.

Enerji Verimliliğine Örnek Yatırımlar :

 Aydınlatma sisteminin yenilenmesi – LED-BUS armatür değişimi

 Aydınlatma sisteminin hareket ve gün ışığı sensörleriyle kontrol edilmesi – G-BUS Otomasyon kontrolü

(Değişim maliyeti*, elde edilen %45-50 oranındaki enerji tasarrufu sayesinde kredi geri ödeme vadesi dolmadan ilk geri ödemesiz 2 yıllık sure sonunda kazanılabilmektedir ve böylece kredi geri ödeme maliyeti kazanılmış olabilmektedir.)

(* Proje içeriğine gore değişiklik gösterebilmektedir.)

Enerji Verimliliği Kredileri 'nden faydalanabilecek sektörler;

 İmalat sanayi,

 Tarıma dayalı sanayi,

 Lojistik,

 Maden işletmeciliği,

 Turizm,

 Eğitim,

 Sağlık,

 Haberleşme,

 Ticaret ve hizmet sektörleri,

Yukarıda sayılan sektörlere doğrudan hizmet veren sektörler.