Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

Gelecek nesiller için, sürdürülebilir enerji

Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendiriyor, sürekli iyileştirme, geliştirme, planlama ve uygulama için stratejiler belirliyoruz.

Gelecek nesiller için, sürdürülebilir enerji

Kalite Politikamız;

“Müşteri beklentileri ve memnuniyetine yönelik uygulanabilir şartları yerine getirme, sürekli iyileştirme, geliştirme planlama ve uygulama için stratejiler belirleme” nin benimsenmesi ve sürekli iyileşme sağlayacak şekilde çalışılmasıdır.

Çevre Politikamız;

Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi, çevre performansının artırılması, yasal ve diğer şartlar ile mevzuata uygunluk sağlayabilmek için sürekli gelişmektir.

İnsan Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmektir.

Bu Amacı Gerçekleştirmek Üzere

  • Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,
  • İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
  • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve personel tarafından ortak sorumluluk alarak benimsenmesini,
  • Risk ve fırsatları değerlendirerek tehlikeleri kaynağında önleyerek sürdürebilir iş sağlığı ve güvenliği en üst düzeye çekmeyi,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı

Taahhüt etmektedir.


23.08.2023
GENEL MÜDÜR
Gülfem OKTAY