Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

Gelecek nesillere sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz

Amacımız, çevresel faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek doğaya zarar vermemek ve insan haklarına saygılı bir kurumsal yapı ile ilerlemektir.

Gelecek nesillere sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz

Gersan Elektrik olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk şirket politikamız, insana ve doğaya saygılı olmak ilkesine dayanır. Çevrenin öneminin farkında olarak ve gelecek nesillere sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle ilerliyoruz. Gersan Elektrik’te ki politikamız çalışanlarımız, yükleniciler ve kamuoyu da dahil olmak üzere faaliyetlerimizden etkilenen tüm canlıların sağlık ve güvenliğini korumak için kurulmuştur. Bu çerçevede Gersan Grubu'nu oluşturan tüm firmaların faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumlu bir şekilde yönetmelerini ve toplumu öncelikli tutmaya devam etmelerini bekliyoruz. Amacımız, çevresel faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek çevreye zarar vermemek ve insan haklarına saygılı bir kurumsal yapı ile ilerlemektir.

İnsan Hakları

Özgürce çalışma hakkı: Tüm kurumlarımızda zorla çalıştırmak kesinlikle yasaktır. Herkes iş sözleşmesini yasalara uygun bir şekilde fesih edebilir. Tüm çalışanlarımız sosyal güvence altında sigortaya kayıtlıdır.

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamaktayız. Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederek okullarındaki stajlarını yapmalarına destek olmakla, gençlerimizi iş hayatlarına hazırlıyoruz.

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai yasalara uygun olmalıdır. Fazla mesaiyi sadece kişilerin gönüllü olduğu hallerde ve yasal sınırlamalar içinde yapmaktayız.

Ayrımcılık Yasağı: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel sayılarakkişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek asla söz konusu olamaz.

Taciz ve kötü muamele: Şirket içinde veya şirket ile bağlantılı olabilecek herhangi bir alanda sözlü fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmaması konusunda aşırı hassas ve bunlardan asla taviz vermeyen bir yönetim anlayışı mevcuttur.

İş Etiği

Yolsuzlukla Mücadele: Gersan’da tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

Ücret ve Ödemeler: Ücretler mutlaka ayın belirli günlerinde belirlenerek çalışanların bilgisi dahilinde ödenir. Gersan’da kimse asgari ücretin altında çalıştırılamaz ve fazla mesai ücretleri devletin belirlediği sınırların altında verilemez.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Gersan tüm faaliyetlerinde çalışan ve etki altında kalan tüm insanların daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını hazırlayarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli sayan anlayıştadır. Yaşamları boyunca kişileri etkileyebilecek her türlü kaza ve riskten bilinçlenme ve eğitim ile önleme çalışmaları yürütülür.

Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırma, mesleki ve kişisel gelişimlerinde zorunlu kılınan mesleki yeterliliklerin sağlanması esastır. Ayrıca şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.   

Çevreyi Korumak

Şirketimiz sadece bugünü düşünerek günü kurtarmak için değil, geleceğe ve bizden sonraki nesillere miras olarak bırakmak üzere çevreyi korumayı temel politika belirlemiştir. Çevreye karşı duyarlı olmak ve bu hedef için çalışmaya başlamak ekolojik sistemde küçük gibi görünen, fakat kelebek etkisiyle dünyanın önündeki en büyük tehditlerden biri olan küresel ısınmayı da önlemek adına giden önemli bir adımdır. Gersan’da en yüksek kalitede “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” bulunmaktadır. Hammadde seçimi, üretim, hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır. 

Çevreyi Önemsiyoruz

Yasal yükümlülükler dışında firmamız çevreyi proaktif olarak korumaktadır. İlgili faaliyetlere örnekler:

• Geri Dönüşüm: Çöpü atarken ve kimyasal maddeleri kullanırken daima en iyi uygulamaları kullanırız. Tüm iş yerlerimizde “geri dönüşümü” destekliyor ve hassasiyet gösteriyoruz.  

• Enerji tasarrufu: Kendi bünyemizde ürettiğimiz Led-buslar ile tüm fabrika ve binalarımızda tasarruflu ve dayanıklı aydınlatma ürünleri kullanırız.

• Çevre dostu teknolojiler: Galvanizleme bölümümüz çevre dostu teknolojiler için bir devlet teşvik projesidir. Ayrıca atık sularımız, baca emisyonu gibi her detay programlı olarak denetlenir.