Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

İdari sorumluluğumuzun farkındayız

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

İdari sorumluluğumuzun farkındayız

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Gersan) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sabit olarak belirlenmektedir.

İcracı olan veya olmayan ayrımı yapılmaksızın Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen sabit ücret ödenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.
Gersan, çalışanlar tarafından kabul gören, adil ve rekabetçi bir Ücret Yönetim Sistemi ile çalışmayı amaçlamaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları ve verimlilikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ile sağlanan diğer tüm menfaatler, toplam tutar olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.